LIGIA CĂTUNA

 

Background

 

Prof. univ. Dr. Ligia Cătuna, avocat din anul 1987, fondator şi partener coordonator al Societăţii Civile de Avocaţi „Ligia Cătuna şi Asociaţii”, deţine o experienţă bogată în domeniul litigiilor, al arbitrajului şi al consultanţei juridice.

Nume de rezonanţă în lumea juridică, a absolvit cu diplomă de merit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti şi este doctor în Drept al Universităţii “Babes-Bolyai”, titlu conferit în anul 1999.

Partenerul senior Ligia Cătuna a dobândit calitatea de Profesor Universitar pentru specializarea Dreptul proprietăţii intelectuale şi Drept procesual civil, domenii în care a publicat numeroase lucrări.
 

In domeniul arbitrajului o recomanda si calitatea de arbitru. 

 


Activitate didactică universitară şi publicaţii

A participat la numeroase congrese internaţionale şi europene de avocatură, simpozioane stiinţifice pe plan intern şi internaţional, a publicat 90 de lucrari în revistele de specialitate din ţară şi din străinătate, precum şi carţi de specialitate, între care:


DreptUL de autor, studii juridice
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2005

Organizare şi exercitarea profesiei de avocat, Studii juridice
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, 2008

Drept procesual civil, Manuale Beck
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, ediţia a 5-a, 2007

Dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială, manuale beck
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008 
Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Sinteze şi grile
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, 2014, 2015, 2016
Drept civil. proprietate intelectuală - curs universitar
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013
Drept procesual civil, parte generală, manuale Beck
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013

Experienţă profesională în domeniile

 

Drept internaţional privat

Dreptul familiei

Drept comercial

Drept de autor

 

Limbi străine
Limba engleză
Limba franceză
Limba italiană

E-mail

Acest website a fost conceput doar Ón scopuri informative. Prin accesarea lui nu se stabilește o relație client-avocat.
Pentru relații suplimentare contactați-ne direct. Reproducerea informațiilor fără acordul nostru este interzisă.